R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    WELKOM
     

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

Voorheen waren dit de parochies

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zuidwijk

en de Sint Bavo te Pendrecht

 

Dit waren twee parochies die in de naoorlogse bloeiperiode in twee nieuwe wijken werden gesticht. Eind jaren 50, begin jaren 60, werden deze moderne wijken bevolkt met allemaal jonge gezinnen die, van huis uit, nog een sterke verbondenheid met de kerk voelden. In de loop van de afgelopen 50 jaar is er heel wat veranderd.

 

Van ultra moderne wijken zijn het geworden tot probleemwijken met een totaal andere bevolkingssamenstelling. Toen was het een uitdaging om een nieuwe parochie te stichten en nu is het een uitdaging om een parochie te behouden.

 

De geloofsgemeenschap is er, en is zelfs groeiende. Van éénkleurig naar veelkleurig. Van monocultureel naar multicultureel. Dat is de nieuwe vitaliteit en samen willen we aan de toekomst bouwen en inhoud geven.

 

Dan moet het ook niet moeilijk zijn om een parochie te behouden, zo lijkt het. Met de veranderde bevolkingssamenstelling is het financiële draagvlak sterk verminderd. Tegelijk is de opdracht om een naar buiten gekeerde kerk, een open kerk, een missionaire kerk te zijn steeds groter geworden.

Met het geloof, geloof in mensen

en

geloof in de toekomst

is dat onze inspiratiebron om

samen

"kerk-te-zijn".

maakt deel uit van