R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    VIERINGEN
  Kerkelijke tarieven  

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

 

Heeft u er wel eens bij stilgestaan:
 - wat het kost om een kerkgebouw in stand te houden;
 - dat de priesters en pastoraal werkers een salaris ontvangen;
 - wat de stook- en verlichtingskosten zijn van zo'n groot gebouw;
 - dat de verzekeringen betaald moeten worden;
 - alle activiteiten (zoals catechese, jongerenwerk, diaconie, enz.) geld kosten;
 - alle ondersteunende zaken (zoals drukwerk, koffie, kaarsen, enz) ook niet gratis zijn.

 

En dan te weten dat wij als parochiegemeenschap gιιn subsidies krijgen en gιιn financiele ondersteuning krijgen van het bisdom. Wij zijn geheel afhankelijk van de inkomsten (uit collectes en Actie Kerkbalans) die u als parochianen bijeenbrengt.
Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom. Deze zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

Om de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij daarom genoodzaakt om voor de kerkelijke diensten die wij aanbieden een vergoeding te vragen.

Binnen het samenwerkingsverband van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena gelden, sinds 1 september 2015, overal dezelfde tarieven.

 


Kerkelijke tarieven 2023
 
Bij een uitvaart

  Tarief

Avondwake

Gebruik van de kerk

€

130,00

Voorganger bij de avondwake

€

105,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Condoleance na de avondwake (extra gebruik van de kerk)

€

80,00

   

Kerkelijke uitvaart

Afscheid nemen vσσr de uitvaartviering (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

Gebruik van de kerk

€

260,00

Voorganger bij de: Eucharistiviering / Woord- & communieviering / Gebedsdienst

€

260,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

30,00

Voorganger, aansluitend aan de viering bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

120,00

Condoleance / korte receptie na de viering in de kerk (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

   

Uitvaart
zonder kerk

Voorganger, bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

350,00

 

Bijkomende kosten

Geluidsopname van de viering in de kerk

€

3000

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk ΰ per liturgieboekje

€

0,30

Reiskosten voorganger per km 

€

0,32

   
 
Andere kerkelijke tarieven

  Tarief

Kerkelijk
huwelijk

Voorganger bij de huwelijkssluiting (incl. huwelijksvoorbereiding)

€

260,00

 

Huwelijks-
voorbereiding

Inzet pastor. Indien het uitsluitend de voorbereiding betreft op het kerkelijk huwelijk en het huwelijk wordt buiten de federatie voltrokken.

€

100,00

 

Aparte
jubileum-
viering

Voorganger bij de jubileumviering

€

100,00

 

Bijkomende
kosten

Gebruik van de kerk bij huwelijk / jubileumviering

€

260,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

23000

Geluidsopname van de viering in de kerk

€

30,00

Korte receptie na de viering in de kerk (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk per liturgieboekje

€

0,30

Reiskosten voorganger per km 

€

0,32

 

Jubileum

Inzet voorganger tijdens normale viering (extra aandacht / voorbereiding)

€

50,00

 

Andere
sacramentele
bedieningen

Dopen (incl. doopviering en voorbereiding), per dopeling

€

50,00

1e H. Communie (incl. viering en voorbereiding), per communicant

€

50,00

H. Vormsel (incl. viering en voorbereiding), per vormeling

€

50,00

Biecht

€

gratis

Ziekenzalving / bediening van een parochiaan
(anders € 50,00)

€

gratis

   

Misstipendium

Per misintentie, bij de voorbede af te kondigen.

€

12,00

   

 

 

 

 

 

Binnen het samenwerkings-verband van de federatie gelden

(bij alle parochies) dezelfde tarieven.

 

maakt deel uit van

 

R.K Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes ~ Slinge 775 ~ 3086 EZ Rotterdam ~ 010-4804827