R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    VIERINGEN
  Kerkgelegenheden, reguliere vieringen, bijzonderheden  

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

 

St. Bavo

parochiekerk van de Lourdesparochie

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Telefoon: 010-4804827

 

< locatie / route >

 

woensdag

19:00 uur

in de regel in de dagkapel

vrijdag

08:00 uur

in de regel in de dagkapel

zondag

10:00 uur

1e, en 5e zondag van de maand met het Ritmische Koor St. Bavo

2e zondag van de maand met volkszang

3e zondag van de maand met het Dames- en Herenkoor

4e zondag van de maand met volkszang

1e zondag van de maand met kindernevendienst

zondag

13:00 uur

1e en 3e zondag van de maand, International Eucharistic Celebration

2e zondag van de maand, Mass of the Filipino Catholic Community Rotterdam

zondag

13:00 uur

4e zondag van de maand, viering Irakese gemeenschap

 

Huize Joachim & Anna

kapeldienst van de O.L.V. van Lourdes

Slinge 70

3085 EW Rotterdam

Telefoon: 010 - 4932200

 

< locatie / route >

zaterdag

16:00 uur

wekelijkse viering

 

Kindernevendienst

Op de 1e zondag van de maand wordt in de St. Bavo een kindernevendienst gehouden.

St. Bavo

10:00 uur

1e zondag van de maand:

 

Doopvieringen voor kinderen

Elke maand is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen.

 

Voor aanmelding, informatie en voorbereiding zie <Inschrijven>  of <Sacramenten>

St. Bavo

11:00 uur of

15:00 uur

2e zondag van de maand:

 

1e H. Communie voor kinderen

En keer per jaar wordt het feest van de 1e H. Communie gevierd.

 

Voor aanmelding, informatie en voorbereiding zie <Inschrijven>  of <Sacramenten>

St. Bavo

10:00 uur

2e zondag in mei

 

H. Vormsel voor jong volwassenen

En keer per jaar wordt het sacrament van het Vormsel aan jong volwassenen toegediend.

Dit is een gezamenlijk project van alle parochies binnen de RK Federatie H. Maria Magdalena.

Het feest wordt elk jaar in een andere parochiekerk gevierd.

 

Voor aanmelding, informatie en voorbereiding zie <Inschrijven>  of <Sacramenten>

H. Kruisvinding

St. Bavo

Emmausgangers

St. Joris

St. Augustinus

 

2017, 12 november in de St. Joris, Ridderkerk

 

 

Doop voor volwassenen

En keer per jaar wordt het sacrament van de Doop aan volwassenen toegediend.

Dit is een gezamenlijk project van alle parochies binnen de RK Federatie H. Maria Magdalena.

De voorbereiding (doopcatechese) is gezamenlijk maar de doop vindt plaats in uw eigen parochiekerk.

 

Voor aanmelding, informatie en voorbereiding zie <Inschrijven>  of <Sacramenten>

St. Bavo

21:30 uur

tijdens de Paaswake

 

Huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is een persoonlijk sacrament dat je in de kerk aan elkaar geeft.

Datum en tijdstip en jullie keuze van pastor wordt in onderling overleg vastgesteld. De voorbereiding op het huwelijk (huwelijkscatechese) doe je samen met andere stellen.

Dit is een gezamenlijk project van alle parochies binnen de RK Federatie H. Maria Magdalena.

In verband met de planning, is het raadzaam vroegtijdig aan te melden.

 

Voor aanmelding, informatie en voorbereiding zie <Inschrijven>  of <Sacramenten>

St. Bavo

in overleg

in overleg

 

Ziekenzalving

De ziekenzalving is het sacrament dat kracht en bijstand geeft aan zieken. Vaak wordt dit sacrament gevraagd als het einde nadert. Wij willen u erop wijzen dat dit sacrament ook eerder (en vaker) toegediend kan worden. Op deze manier kan de zieke in het volle bewustzijn deze gave ontvangen.

Om in deze behoefte te voorzien worden er rond Pasen en Kerstmis speciale vieringen gehouden waarbij de zieken worden uitgenodigd (en opgehaald) om dit sacrament te ontvangen.

 

Voor aanmelding, informatie neem contact op het parochiesecretariaat

St. Bavo

Joachim & Anna

zie vieringen

drie tot vier weken voor Pasen / Kerstmis, in een gezamenlijke viering

Individueel

in overleg

in noodsituaties, telefonische aanmelden via het parochiesecretariaat of de noodtelefoon

 

Kerkelijke uitvaart

Een overlijden van een dierbare brengt meestal veel emoties met zich mee. En er moet heel veel in korte tijd geregeld worden. Maar u wil ook dat er op een goede en waardige manier afscheid genomen wordt. Heeft u daarbij gedacht aan een kerkelijke uitvaart?! Weet u, als nabestaande(n) wat de wens van de overledene is? Was de kerk of het geloof deel van zijn of haar leven?!

U doet het niet alleen voor de overledene, maar ook voor uzelf als nabestaande(n). Een voorbereidende gesprek met de voorganger (meestal een priester) is ook een begeleiding in het rouwproces dat u doormaakt. Natuurlijk houden wij rekening met persoonlijke wensen en eigen inbreng. Een kerkelijke uitvaart maakt het compleet.

 

Voor aanmelding, informatie

Individueel

in overleg

in noodsituaties, telefonische aanmelden via het parochiesecretariaat of de noodtelefoon

 

(keuze)mogelijkheden

afscheid nemen vr de uitvaartviering

uitvaartviering met organist en koor

geluidsopname van de viering

condoleance na de viering (eventueel met eenvoudige catering)

begeleiding/inbreng van de pastor naar/bij de begrafenis/crematie

 

kostenindicatie

ca. 250,-: uitsluitend begeleiding/inbreng van de pastor naar/bij de begrafenis/crematie

ca. 525,-: uitvaartviering zonder koor

ca. 625,-: uitvaartviering met koor

ca. 740,-: uitvaartviering met koor en begeleiding naar begrafenis/crematie

ca. 865,-: uitvaartviering met koor en begeleiding naar begrafenis/crematie en afscheid nemen vooraf

ca. 990,-: uitvaartviering met koor en begeleiding naar begrafenis/crematie en afscheid nemen vooraf en condoleance na afloop.

 

 

Mariamaanden / Gebed en Mariadevotie

In de maanden mei en oktober (en op sommige speciale dagen) is er speciale aandacht voor de verering van de maagd Maria.

In de St. Bavo is er dan op woensdagavond, vr de viering van 19:00 uur, Rozenkransgebed.

 

Zie voor de juiste data het uitgebreide vieringenrooster

St. Bavo

18:45 uur

woensdagen in mei en oktober

 

Migrantenvieringen

De parochie biedt ruimte aan mensen met een andere culturele achtergrond en andere religieuze beleving.

Wilt u zelf eens het andere geluid beleven, dan bent u daar ook van harte welkom.

 

Zie voor de juiste data het uitgebreide vieringenrooster

St. Bavo

13:00 uur

13:00 uur

13:00 uur

1e en 3e zondag van de maand Internationale Engelstalige Viering (accent Afrikaans)

2e zondag van de maand Mass of the Filipino Catholic Community Rotterdam

4e zondag van de maand Irakese Gemeenschap

 

Allerzielenviering op de Zuiderbegraafplaats

Naast de Allerzielenvieringen in de verschillende kerkgelegenheden, is het ook een traditie geworden om op de Zuiderbegraafplaats (in de aula) een speciale viering te houden.

Deze viering is voor iedereen die een dierbare daar heeft liggen of wil gedenken en voor iedereen die belangstelling heeft.

 

Zie voor de juiste data het uitgebreide vieringenrooster

Zuiderbegraafplaats

10:00 uur

1e zaterdag na Allerzielen

2015, zaterdag 7 november

 

Oecumenische vieringen

De oecumene is niet alleen een wens maar ook een opdracht. Verbondenheid en samenwerking vraagt daarom ook om gezamenlijk vieren. Er zijn diverse momenten in het jaar

waarin er van die gezamenlijke vieringen zijn.

 

Zie voor de juiste data het uitgebreide vieringenrooster

St. Bavo

Open Hofkerk

Credokerk

 

Week van gebed voor de eenheid van de Christenen

Vredesweek

door het jaar

 

 

Andere kerkgelegenheden

H. Kruisvinding

parochiekerk van de Heilige Drie-Eenheid

Beukendaal 2

3075 LG Rotterdam

Telefoon: 010-4191235

 

< locatie / route >

dinsdag

09:30 uur

 

in de regel in de dagkapel

2e dinsdag van de maand: seniorenviering

vrijdag

09:30 uur

in de regel in de dagkapel

zondag

11:00 uur

1e zondag van de maand:

- met volkszang

- met kindernevendienst en crche

2e, 3e en 4e zondag van de maand in de regel met koor

5e zondag van de maand: volkszang

zondag

13:00 uur

4e zondag van de maand:

- Antilliaanse viering

 

de Emmausgangers

parochiekerk van de Emmausgangers

Reyerdijk 67
3079 NC Rotterdam

Telefoon: 010 4830811

 

< locatie / route >

vrijdag

9:00 uur

 

zondag

10:00 uur

alle zondagen met koor

 

St. Joris

parochiekerk van St. Joris

Hovystraat 64
2982 PE Ridderkerk

Telefoon: 0180-426984

 

< locatie / route >

 

zondag

10:00 uur

regelmatig zingt er een koor

 

St. Augustinus

parochiekerk van St. Augustinus

Marijkesingel 24

2991BK Barendrecht

Telefoon: 0180 615 903

 

< locatie / route >

1e woensdag van de maand

10:00 uur

seniorenviering

zondag

10:30 uur

meestal met koor


 

St. Bavo

Joachim & Anna

 

Kindernevendienst

Doopvieringen

1e H. Communie

Vormsel

Doop volwassenen

Huwelijk

Ziekenzalving

Uitvaart

Mariadevotie

Migrantenvieringen

Allerzielenviering

Oeumenisch

 

Andere

kerkgelegenheden

Wilt u een keer ergens

anders heen?! Dat kan:

H. Kruisvinding

Emmausgangers

St. Joris

St. Augustinus

maakt deel uit van

 

  R.K Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes ~ Slinge 775 ~ 3086 EZ Rotterdam ~ 010-4804827