R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    ORGANISATIE
  Personele unie

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

Een andere vorm van samenwerking is al een tijd geleden tot stand gekomen.

 

Samen met de R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes vormt de R.K. Parochie Heilige Drie-Eenheid een personele unie. Dat wil zeggen dat er één parochiebestuur is dat verantwoordelijkheid draagt voor twee afzonderlijke parochies.

 

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van