R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    ORGANISATIE
  Federatie

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

De R.K. Federatie H. Maria Magdalena is na een ruime voorbereidingsperiode tot stand gekomen.

Rotterdam Zuid, Ridderkerk en Barendrecht vallen binnen het nieuwe federatieve gebied.

 

Vijf parochies, met een eigen identiteit, worden bediend door één pastoraal team.

 

Het federatiebestuur neemt een aantal kerntaken van de locale parochiebesturen over.

 

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van