R.K. PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
    ORGANISATIE
  Parochie

 

 

 

 

Slinge 775

3086 EZ Rotterdam

Tel: 010-4804827

ING-rekening:

NL02INGB0004348203

E-mail:

 

Secretariaat

geopend van maandag,

t/m vrijdag: 

10.00 - 12.00 uur.

  

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart):

06-50894495

De structuur van de parochie is met de federatievorming niet ingrijpend gewijzigd. Het is meer een verschuiving van  verantwoordelijkheden.

Het parochiebestuur heeft een aantal taken doorgeschoven naar het federatieniveau.

De pastoraatgroep heeft meer verantwoordelijkheid gekregen en is het pastorale hart van de parochie geworden.

 

 

 

De noodzaak tot samenwerking wordt ingegeven door een tekort aan priesters en het teruglopend aantal vrijwilligers.

 

In de nieuwe organisatie is er sprake van een personele unie en een federatie.

 

Door de krachten op bepaalde terreinen te bundelen blijft het mogelijk om vijf parochies te bedienen en zelfstandig te laten blijven.

maakt deel uit van